Közép-Pesti
Tehetségsegítő Tanács

Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola

OM azonosító: 035058
Cím: 1144 Budapest, Újváros park 2.
Telefon: +36 1 363 7421 vagy +36 30 432 2951
E-mail: iskola@moraiskolazuglo.hu

Iskolánk a Füredi utcai lakótelepen, parkokkal övezett, csendes, biztonságos területén található. Intézményünk többféle lehetőséget kínál a leendő elsősöknek.

Az angol/családi életre nevelés osztályban az angol nyelvet választók első osztálytól kezdve két évig, heti 2 órában életkoruknak megfelelő, játékos módszerekkel tanulnak angolul.  A harmadik osztálytól, az előzetes tanulmányi eredmények alapján az angol tagozatosok továbbra is heti 2 órában, negyedik osztálytól 4 órában tanulják az angol nyelvet.  Azok a gyerekek, akik nem lesznek tagozatosak, harmadikban az angol helyett magyar és matematika tárgyakból differenciált foglalkozásokon vesznek részt. negyedik osztályban a törvényi előírásnak megfelelő óraszámban részesülnek majd angol nyelvi oktatásban.

A családi életre nevelést választók az alsó tagozaton heti egy órában az önismeret és érzelmi intelligencia, jellem és értékrend, kommunikáció, konfliktuskezelés (erőszakmenetes kommunikáció), a család működése témával foglalkoznak.

Német nemzetiségi nyelvoktató osztályt 1993 óta indítunk iskolánkban. A nyelvoktatást az alapokról indítjuk, így előzetes német nyelvi ismeret nélkül is lehet a képzésre jelentkezni. Beiskolázási körzete nincs, minden jelentkezőt felveszünk. Nyolc éven keresztül heti 5+1 órában fejlesztjük  a gyerekek nyelvismeretét. A  német nemzetiségi hagyományok ápolását nem csak tantárgyi keretben valósítjuk meg. Obervellachi táborainkban „élő” tapasztalatra tehetnek szert tanulóink.

Logopédiai osztályainkba szakértői papír alapján tudjuk fogadni a gyerekeket. Ők négy éven át külön osztályban fejlesztőpedagógus és logopédus segítségével válnak alkalmassá, hogy később tanulmányaikat többségi osztályokban folytathassák.

OKTATÁS

A hagyományos oktatási környezet mellett az interaktív oktatási környezet is jelen van a tanulásszervezésünkben. Munkánkhoz megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezünk: huszonnyolc tanteremmel, két előadóteremmel, könyvtárral, két számítástechnika teremmel, interaktív táblákkal, tabletekkel, padló robotokkal, Artec robotkészlettel, 2 tornateremmel, műfüves pályával és udvari játszótérrel…

NEVELÉS

Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra, a környezettudatosságra való nevelést, valamint a sportolás iránti igény kialakítását. Hiszünk a sokféleségben, támogatjuk az eltérő ütemben fejlődő gyerekeket. A különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával a toleranciára, a másság elfogadására és megbecsülésére tanítjuk a gyermekeket.

Céljaink eléréséhez a gyerekek mellett a támogató és aktív szülői házra is építünk. A tanórán kívüli programok sokféleségével, a rendhagyó órák iskolai szintű szervezésével, a program felvállalásával még közelebb szeretnénk kerülni céljaink megvalósításához. Kiváló Tehetségpontként, a Közép- Pesti Tehetségsegítő Tanács tagjaként kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra.